• Варна
  3°
  ясно небе
  Влажност: 44%
  Вятър: 7m/s SW
  Започва прием на документи за детските градини
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  От 1-ви април до 10-ти май ще се приемат документи за яслена и първа възрастова група в общинските детски градини във Варна. Класирането ще се извърши на 31-ви май. За новата учебна година 2016/2017г. Община Варна обявява 2 135 свободни места за детска градина за малчуганите, родени през 2013 г. 348 са местата в яслени групи към обединените детски заведения, предвидени за набор 2013 г. и 2014 г. Още 456 деца, посещавали досега ясла, автоматично преминават в първа група в детската градина, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности” в Община Варна.
  Няма промяна на правилата за постъпване в общинските детски градини.

  При кандидатстване, единият от родителите, с постоянен адрес в община Варна по административен район, представя следните документи:
  – заявление по образец, в което задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, телефон за връзка или е-маil;
  – оригиналите и копията на акта за раждане на детето и личната карта на родителя;
  – документ-служебна бележка от работодател, че работи на трудов договор /документът трябва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата./;
  – Удостоверението за наличие или липса на задължения към общината за предходна година (проверката се извършва онлайн от директора на детското заведение). При наличие на задължения, документите се считат за нередовни
  – ако родителят е с прекъснати здравно осигурителни права, което Община Варна установява по служебен път онлайн, също се счита, че документите са нередовни
  – заверено копие от годишна данъчна декларация по чл.50 или чл.92 за управители на ООД и ЕООД от ЗДДФЛ за предходната календарна година, ако родителят е самоосигуряващ се;
  – актуален документ за регистрация от Бюрото по труда –Варна, ако родителят е безработен.
  Родителите на деца, ползващи предимства, подават допълнителни документи.

  В двете детски градини – ОДГ№9 “Ален мак” са обявени-2 масови групи с 50 места и 2 групи за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания с 20 места. За ЛДГ№20 “Бриз” са обявени-2 логопедични групи с 36 места и 1 масова група с 20 места.

  Документите за прием са следните:
  -Представяне на медицински документи за детето за предварителна консултация от специализирания екип на детската градина;
  -Заявление от родителя до началника на РИО-Варна, което се подава в детската градина;
  -Акт за раждане на детето-оригинал и копие;
  -Актуален протокол-ЛКК и/или ТЕЛК/оригинали/;
  -Лична амбулаторна карта с епикризи и изследвания’;
  Детето, придружено от родител (настойник), се явява пред ЕКСПО- Екип за комплексно-педагогическо оценяване в РИО-Варна;
  Приемът в специалните детски градини се извършва на основание утвърден списък от РИО-Варна, като се приемат децата с по-тежките и други съпътстващи диагнози.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *