Varna
19°
ниска облачност
Влажност: 82%
Вятър: 3m/s SE
Обявен е пожароопасният сезон в област Варна
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

пожар1

До края на октомври се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии

От днес започва пожароопасният сезон в горските територии на Варненска област. Той ще продължи до 31 октомври, като в рамките на този период отговорните институции трябва да засилят мерките за осигуряване на пожарна безопасност.

Пожароопасният сезон е обявен със заповед на областния управител на Варненска област. По силата на документа държавните горски и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие създават необходимата организация за предотвратяване на огнени инциденти. Част от мерките включват и проверка състоянието на наличните хидранти, водоеми и противопожарни депа в горските територии.
В изправност трябва да бъдат и пожарогасителните устройства, с които разполагат ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до гори.

Мерки за почистване и обезопасяване трябва да вземат и собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в обхвата на горите.

До края на октомври се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. С особена бдителност гражданите и институциите трябва да подхождат и към горимите отпадъци. Те трябва да се изхвърлят задължително на определените за целта места.

Ръководителите на сдруженията на ловците, риболовците и туристите са задължени да проведат инструктаж на членовете си за правилата за пожарна безопасност. Спазването на правилата трябва да осигурят и началниците на военни формирования и части при провеждането на полеви занятия и учения.

На кметовете на общини и кметства пък се възлага да организират денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите имат задължение да спират дейностите или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават предпоставки за възникването на огнени инциденти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *