Varna
23°
ясно небе
Влажност: 35%
Вятър: 8m/s E
Превантивно: Съветват ни как безопасно да се употребяват газови бутилки
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
Снимка: © Pixabay
Снимка: © Pixabay

…заради увеличилите се инцидентите при ползване на газ пропан-бутан

От началото на годината на територията на Област Варна се забелязва тенденция за увеличаване на инцидентите при ползване на газ пропан-бутан. Възникнали са пет пожара с преки материални загуби и девет битови инцидента без преки материални загуби, при които има четирима пострадали.

Причините за произшествия са следните:
от неправилно ползване на отоплителни уреди;
от небрежност при боравене с открит огън;
от техническа неизправност.

Използването на уреди и инсталации с пропан-бутан, крие известни опасности особено, когато не се спазват правилата за пожарна безопасност. Втечненият въглеводороден газ е пожаро и взривоопасен. За да се предотвратят инциденти при работа с такива уреди е нужно да се спазват следните задължителни изсквания:

-Своевременно да се извършват необходимите технически прегледи на бутилките, уредбите, инсталациите и елементите (гумени съединения) към тях.
-В никакъв случай да не се предприемат опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди, както и преливане на газ от една бутилка в друга.
-При подмяна на бутилка да се проверява годността и за експлоатация, посочена на щампа върху корпуса, поставена от метрологичен орган, което удостоверява, че същата е преминала задължителен хидравличен тест.
-Редуцир-вентилът на бутилката да отговаря на изискванията за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност.
-Да не се пълнят битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС!
-Задължително е бутилките да се пълнят до 80% от обема им в специализирани пунктове. При запълване на целия обем, съществува риск от попадане на течна фаза в горелката, което може да предизвика експлозия.
-Не поставяйте газовите бутилки близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е бутилките да се нагряват над температура от 40 оС).
-Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.
-Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.
-Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.
-Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте.
-Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък.
-Не пушете никога, когато сменяте бутилката.
-Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди.
-Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.
-Затваряйте вентила след изключване на газовия котлон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *