Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
Варненецът: на 41,4 години, ерген, с едно дете
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

Все по-рядко се женим, но и по-малко се развеждаме

Средната възраст на жителите във Варненска област през 2016 г. е достигнала 41.9 години. Процесът на застаряване се проявява както в
селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.4 години, а в селата – 44.2 години, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

Към 31 декември 2016 г. населението на област Варна е 472 654 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по
брой на населението след областите София-град (1 324 хил. души) и Пловдив (672 хил. души). Четвърта е област Бургас (413 хил. души). В сравнение с 2015 г. населението
на областта през 2016 г. намалява с 272 души, или с 0.1%.

Мъжете са 230 690 (48.8%), а жените – 241 964 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 049 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 86 396, или 18.3% от населението на областта. За последните 15 години делът на населението в тази възрастова група се е увеличил с 3.9%.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 70 934, или 15.0% от общия брой на населението в област Варна.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2016 г. е 294 791 души, или 62.4% от населението в областта, като мъжете са 153 866 души, а
жените – 140 925 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране
трудоспособното население е намаляло с 1 028 души, или с 0.3% спрямо предходната
година.
Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 102 781 души, или 21.7%, а под трудоспособна възраст – 75 082 души, или 15.9% от населението на областта.

Към 31.12.2016 г. в градовете на област Варна живеят 395 165 души, или 83.6%, а в селата – 77 489.

Към края на 2016 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 – села. Няма населени места без население. В 11 от населените места на областта живеят по-малко от 50 човека.

Най-малка по брой на населението е община Бяла, в която живеят 3 312 души, а най-голяма е община Варна – 343 991 души (72.8% от населението на областта).

Две са общините, чието население се увеличава през 2016 г. спрямо 2015 г.: Аксаково – с 0.3% и Варна – с 0.2%. При всички останали общини има намаление на
населението, като най-голямо е то за общините Ветрино – с 2.3%, Вълчи дол – с 1.7% и Аврен – с 1.1%.

През 2016 г. в област Варна са се родили 4 552 деца. В сравнение с предходната година броят на живородените е нарастнал със 130 деца, или с 3.0%. На 1 000 родени момчета се падат 1 004 момичета.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27.9 години и остава непроменена в сравнение с предходната година.

През 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2 620, или 57.9% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания е по-висок в селата (74.1%) отколкото в градовете (54.8%).

Броят на умрелите през 2016 г. в област Варна е 6 113 души – с 83 случая повече в сравнение с 2015-а година. Драстично намалява коефициентът на детска смъртност- 4.9‰, през 2016-а (през 2015 г. той е 6.4‰, а през 2001 г. – 16.3‰).

Регистрираните юридически бракове през 2016 г. в област Варна са 1 983 – със 136 по-малко спрямо предходната година. Броят на разводите през 2016 г. е 807 и е с 12 по-малък от този през 2015 година.

През 2016 г. 7 057 българи са избрали област Варна за свое ново местоживеене. Най-често те идват от Добрич – 7.7%, Шумен – 6.7%, и София (столица) – 6.4%.

През 2016 г. 1 954 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 2 252 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в
област Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *