Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
Отчитат 22.4% ръст на нощувките във Варна и областта през април
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

хотелска стая

От общият брой нощувки 43.1 хил. са от български граждани, а 82.5 хил. – от чужденци

През април 2017 г. в област Варна са функционирали 177 места за настаняване с
над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно
настаняване. Броят на стаите в тях е 13.0 хил., а на леглата – 27.8 хиляди. В сравнение с
април 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода,
нараства с 6.0%, а на леглата в тях намалява с 9.7%.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване,
регистрирани през април 2017 г., е 125.5 хил., или с 22.4% повече в сравнение със
същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките се наблюдава в
местата за настаняване 1 и 2 звезди и в хотелите с 4 и 5 звезди, съответно с 3.5 и 33.9%.
От общият брой нощувки 43.1 хил. са от български граждани, а 82.5 хил. – от чужденци.
През април 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 89.1% от общия брой
нощувки на чужди граждани и 40.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди
са осъществени 30.7% от нощувките на български граждани и 7.5% – на чужденци,
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 29.1 и 3.4%.

През април 2017 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния –
50 956, от Израел – 6 808, от Русия – 6 697, от Германия – 2 794 и от Франция – 2 241
нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през април 2017 г.
нарастват със 7.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 50.3 хиляди. От
всички пренощували лица 46.3% са българи, като по-голяма част от тях (37.3%) са
нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 27.0 хил., като най-висок e делът на гостите от
Румъния – 65.4%, след тях се нареждат тези от Израел – 7.2% и от Турция – 4.9%.
Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 86.4% от чуждите граждани, като средният
брой реализирани нощувки в тях е 3.1

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през април 2017
г. е 17.1%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 19.0%, следвана от местата за
настаняване с 3 звезди – 15.9% и с 1 и 2 звезди – 11.4%. В сравнение със същия месец на
предходната година заетостта на леглата нараства с 1.8 процентни пункта, като найголямо е нарастването при хотелите с 4 и 5 звезди – с 2.2 процентни пункта.
Приходите от нощувки през април 2017 г. в област Варна достигат 5.8 млн. лв.,
или с 26.5% повече в сравнение с април 2016 година. Регистрирано е увеличение на
приходите от чужди граждани – с 42.3%, и намаление от български граждани – с 0.8%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *