Varna
21°
ясно небе
Влажност: 40%
Вятър: 5m/s ESE
Започва обсъждане на общинската стратегия за личностно развитие на деца и ученици
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

Започва обсъждане на общинската стратегия за личностно развитие на деца и ученици-1111

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2017-2019) е публикувана за обществено обсъждане в рубриката Обяви/Проектодокументи на сайта на община Варна – http://varna.bg/bg/articles/12094

Документът се базира на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците, на Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2016–2020 г. и на анализа на дейностите за подкрепа на личностното развитие на общинските обслужващи звена. Целта е да се определят ангажиментите на образователните институции, държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги във връзка с прилагането на цялостните политики за подкрепа на деца и ученици в изпълнение на новия закон за предучилищно и училищно образование.

В стратегията се предвижда организиране и провеждане на ранна диагностика на деца и ученици, с цел превенция на обучителни трудности, изграждане на достъпна архитектурна среда и осъвременяване на кабинети и класни стаи, благоустроявяне на дворни пространства, подобряване на условията за хранене, разкриване на извънкласни и извънучилищни форми според интересите на децата и учениците, насърчаване на деца с изявени дарби, изграждане на общинска система за кариерно ориентиране и консултиране и други. Предвидените дейности се финансират със средства от европейските фондове, държавния и общинския бюджет, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

Всички заинтересовани страни имат възможност в 30-дневен срок от дата на публикуване на проектодокумента да изложат предложения и становища на електронен адрес: lhristova@varna.bg“. Документът трябва да бъде приет и на сесия на Общинския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *