Varna
18°
ясно небе
Влажност: 82%
Вятър: 3m/s NE
Във Варна набират предложения за младежки доброволчески инициативи
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

-Набират предложения за младежки доброволчески инициативи-111x111_1_

Крайният срок за кандидатстване е 21-ви август в деловодството на Общината

Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна стартира процедура за набиране на предложения за младежки доброволчески инициативи по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“. Крайният срок за кандидатстване е 21-ви август в деловодството на Община Варна.

Кой може да кандидатства?
Неформални групи от минимум трима младежи на възраст от 15 до 29 години. /Групата определя един от членовете си да я представлява. Младежи на възраст под 18 години представят декларация за съгласие от родител/настойник за включване в инициативата/.

Какво подкрепяме?
Младежките доброволчески инициативи трябва да отговарят на едно от следните направления:
-Облагородяване на градската среда;
-Подкрепа за хора в неравностойно положение;
-Опазване на околната среда

Критерии при оценяване
Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
Приобщаване на местната общност /доколко инициативата дава възможности за участие на повече млади хора/ и изграждане на партньорства;
Реалистичност и ефективност на разходите.

Кандидатстване
Младежките доброволчески инициативи да са на стойност до 2 000 лева, с период на осъществяване от 15 септември до 30 октомври 2017 г. Всички планирани дейности трябва да се реализират на територията на Община Варна.
Допустими разходи:
-Материали и консумативи;
-Транспортни разходи;
-Храна за доброволци;
-Наем техника;
-Информационни и рекламни материали.
ВАЖНО: Не се допуска изплащането на хонорари. Разходите по всички утвърдени инициативи се осъществяват от отдел „Младежки дейности“ /осигуряване на материали, консумативи, храна за доброволците, отпечатване на материали и др./

Оценяване
Оценяването и класирането на постъпилите проектни предложения ще се осъществи от експертна комисия, определена от директора на дирекция „Образование и младежки дейности”.
Одобрените за финансиране младежки неформални групи ще бъдат включени в обучение за работа с доброволци, за което ще получат съответния сертификат.
Консултации във връзка с изготвяне на предложенията може да получите в периода 10 – 17 август 2017 г. в база “Младежки дом”, бул. “Цар Освободител” № 27, стая 14 и 16 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.
Отдел „Младежки дейности”
Юлия Вълчева – 052/820 804
Дарина Иванова – 052/820 805

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *