Varna
30°
ясно небе
Влажност: 37%
Вятър: 7m/s W
Научното жури единодушно присъди степен „доктор на науките“ на проф. Росен Василев
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

20170908_1

Публичната защита на дисертацията на ректора на ТУ – Варна, обявена предварително и в медийното пространство, предизвика много голям интерес, съобщават от университета. Откритото заключително заседание на седемчленното научно жури продължи три часа. В конферентната зала присъстваха членове на академичната общност на ТУ – Варна и на други висши училища, представители на електронните медии. В залата бяха и някои от основните опоненти на проф. Росен Василев в казуса за авторския му принос в дисертацията – проф. дтн инж. Николай Минчев и негови докторанти, чиито провокации внесоха известно напрежение в процеса на работа на журито, но опитите им да компрометират защитата не успяха и намериха силен отпор от всички присъстващи в залата.

При защитата на дисертационния труд „Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на проф. д-р инж. Росен Василев бяха спазени всички процедурни изисквания, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” в Технически университет – Варна.

20170908_2Водещият на откритото заседание – проф. Христо Скулев, председател на журито, представи докторанта, след което, съгласно процедурата, гостите на събитието изслушаха представянето на проф. Василев, подробните рецензии и становища на всички членове на журито, въпроси и изказвания от публиката. В своето експозе проф. Росен Василев акцентира върху интердисциплинарния характер на своето изследване, представи последователността на неговото реализиране, теоретичния и практическия принос, който е постигнат чрез него. След изслушване на рецензентите, проф. Николай Минчев постави въпроси от процедурен характер, на които отговориха авторът на дисертацията, председателят на журито, проф. Скулев. Изказване направи пред аудиторията и д-р инж. Тихомир Доврамаджиев, един от успешно защитилите докторанти, чието име се спрагя през последните месеци около казуса за авторството на дисертацията. Той настоя лично да изрази и да бъде чуто несъгласието му името му да бъде въвличано от проф. Минчев в некоректни спорове и най-вече възмущението си от начина, по който се омаловажава трудът на научния колектив, в който са заедно с проф. Росен Василев и проф. Христо Скулев. В средата на този месец предстои в едно от най-престижните световни научни издания – Springer, да бъде публикувана тяхна обща статия, която получи изключително висока оценка от рецензентите на списанието.

След изказванията, прекратени, съгласно процедурата, с процедурно предложение и гласуване, журито в състав: проф. д-р Методи Абаджиев, дмн от Медицински университет – Варна, проф. дтн инж. Людмил Дренчев – БАН-София, проф. дтн инж. Иван Пършоров – БАН-София, проф. д-р Бойко Георгиев – AO Foundation, Давос, Швейцария, проф. дтн инж. Митко Миховски – БАН-София, проф. дн инж. Христо Скулев от ТУ-Варна, доц. дн инж. Антон Георгиев от ТУ – Варна, гласува явно и единодушно за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на проф. Росен Василев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *