Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
Вносът ни расте по-бързо от износа за Европа
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

пари

Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния

Износът на България за ЕС нараства с 10.8% през 2017 г. спрямо 2016 г. и е в размер на 34 518.7 млн. лева. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 67.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

През декември 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 2.7% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 507.8 млн. лева.

Най-голям ръст през 2017 г. спрямо 2016 г. е отбелязан в сектора “Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (30.3%), а най-голям спад се наблюдава в сектор “Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (14.8%).

Вносът на България от ЕС през 2017 г. се увеличава с 11.2% спрямо предходната година и достига 37 794.7 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През декември 2017 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства със 7.0% в сравнение с декември 2016 г. и е в размер на 3 280.7 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2017 г. е отрицателно и е на стойност 3 276.0 млн. лева.

През януари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.3% в сравнение с предходната година и е на стойност 1 098.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и Съединените американски щати, които формират 57.3% от износа за трети страни.

Най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2017 г. е отбелязан в секторите “Химични вещества и продукти“ (37.5%), а най-голям спад при “Минерални горива, масла и подобни продукти” (79.6%).

Вносът на България от трети страни през януари 2018 г. се увеличава с 15.9% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 829.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през януари 2018 г. е отрицателно и е в размер на 731.2 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС – общо

През януари 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 4 211.1 млн. лв. и в сравнение със същия месец на предходната година износът се увеличава с 12.3%.

През януари 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 5 044.3 млн. лв. или с 19.3% повече спрямо същия месец на 2017 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през януари 2018 г. и е на стойност 833.2 млн. лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *