Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
Български деца ще се осиновяват по нови правила
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

32191352_10211778580251857_6073405037277609984_n

Държавната агенция за закрила на детето: До 30 май промените трябва да са готови

Разработват се нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване. Очаква се промените да са факт до 30 май, обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова при откриването на Националния съвет за закрила на детето, съобщиха от Агенцията.

Новите указания за осиновяване се изготвят от междуведомствена група под ръководството на ДАЗД. Целта е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти (социални работници, психолози, възпитатели и др.), работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалните услуги от резидентен тип. Нови насоки ще има още за приемните семейства, за социалните работници от дирекциите “Социално подпомагане” и за акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване, каза д-р Лилова.

Акцент се поставя на гарантиране правото на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация. Съществено място се отделя на мерките на защита на децата в интернет пространството и на здравословното хранене.

В актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в България” е заложено продължаването на процеса на деинституционализация, като акцентът ще падне върху домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца. В момента се прави анализ за мястото на резидентните грижи в мерките за закрила, както и мерки за подобряването им от Постоянната експертна група.

Предвижда се промяна на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Практиката показа, че има нужда от ревизиране на този подзаконов акт, защото е необходимо да се допълнят и развият изискванията за качество на социалните услуги за деца, е заявила д-р Елеонора Лилова.

Председателят на ДАЗД е изнесла и данни за издадените лицензи. От 1 януари до 30 април 2018 г. са издадени 36 лицензи за предоставяне на 36 социални услуги за деца, 9 от които са за иновативни услуги. Активните лицензи към 3 април 2018 г. са 310 броя за 347 социални услуги за деца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *