Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
Варна е най-силен пазар на труда у нас
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

Работа, бизнес

Българските работодатели очакват темпото на наемане на служители да остане стабилно до края на годината.

10% от тях възнамеряват да увеличат нивата на заетост, 3% предвиждат да ги намалят и 81% не отчитат промяна. Това сочат резултатите от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта за четвъртото тримесечие на 2018 г., в което са анкетирани 620 работодатели. Любопитен факт от новото проучване е, че Варна излиза начело и се очертава като най-силен пазар на труда с нетна прогноза за заетост от +17%. Следва я Русе с +13%.

Коригирана спрямо сезонните колебания, общо за страната нетна прогноза за заетостта* е +10%. Намеренията за наемане на служители на всички анкетирани не се променят в сравнение с предишното тримесечие, но регистрират намаление от 3 процентни пункта спрямо последното тримесечие на 2017 г., става ясно още от данните, цитирани от manager.bg.

Сектор “Производство” с най-силно търсене, строителството – на другия полюс

Работодателите във всички десет индустриални сектора очакват увеличаване на нивата на заетост в периода октомври-декември, като най-силната нетна прогноза от 18% е отчетена в сектор „Производство“, следван от „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“ и „Търговия на едро и дребно“ с прогнози от съответно +14% и +12%. На другия полюс, с най-слаби намерения за наемане са работодателите от сектора на строителството с прогноза от +2%, което до голяма степен се обуславя от сезонния характер на тази дейност.

В сравнение с предишното тримесечие най-големи подобрения на плановете за наемане на служители регистрират работодателите от сектор „Минно дело“, който отчита най-значително увеличение от 11 процентни пункта, и от сектор „Електричество, газ и вода“, където има ръст от 5 процентни пункта. Работодателите от сектор „Транспорт, складове и комуникации“ отчитат повишение от 4 процентни пункта и прогнозите за секторите „Ресторантьорство и хотелиерство“ и „Търговия на едро и дребно“ са по-силни с 3 процентни пункта. В същото време работодателите от публичния и социален сектор споделят по-слаби планове за наемане на служители с намаление от 2 процентни пункта.

„Независимо че намеренията на работодателите за наемане на служители през следващото тримесечие остават без промяна в сравнение с третото тримесечие на 2018 г., ще има нови възможности за търсещите работа във всички индустриални сектори в България, тъй като плановете за наемане на компаниите като цяло са окуражителни. Българските работодатели споделят положителни намерения за наемане на персонал през цялата година, което е индикатор за доверието им в стабилността на икономическата среда и пазара на труда в страната“, коментира Александър Хангимана, управляващ директор, ManpowerGroup Балкани. „Въпреки това работодателите продължават да изпитват огромни трудности да намерят талантите, от които имат нужда, и докато някои от тях започнаха да предлагат по-гъвкави форми на заетост, за да запълнят свободните си позиции, те трябва да са по-приобщаващи по отношение на недостатъчно използвани източници на таланти като пенсионерите и хората с увреждания, както и да се фокусират върху повече обучения, за да създадат и отгледат таланти вътре в своите организации.“

По региони, работодателите във всички пет наблюдавани области предвиждат да увеличат нивата на заетост през четвъртото тримесечие на 2018 г. Най-силен пазар на труда се очаква във Варна с нетна прогноза за заетост от +17% – увеличение с три процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и на годишна база. Значителен ръст на заетостта се очаква и в Русе, където прогнозата е +13%, докато работодателите в Бургас споделят предпазлив оптимизъм относно плановете си за наемане с прогноза от +10%. В същото време работодателите в Пловдив и София споделят скромни перспективи за наемане с прогнози от съответно +8% и +7%.
В допълнение работодателите от всички по размер организации предвиждат да увеличат нивата на заетост през следващото тримесечие. Работодателите от големите предприятия (>250 служители) очакват най-силен пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от +18%, следвани от работодателите от малките предприятия (10-49 служители), които отчитат прогноза от +11%, средно големите (50-249 служители) и микропредприятията (<10 служители), чиито прогнози са съответно +8% и +5%. В сравнение с предишното тримесечие прогнозите на работодателите от средно големите и малките предприятия се подобряват с 3 процентни пункта, докато работодателите от микропредприятията отчитат увеличение от 2 процентни пункта, а прогнозата на големите компании остава без промяна.

*Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *