Varna
9°
ясно небе
Влажност: 81%
Вятър: 2m/s SW
30.4 кв. м е средната жилищна площ на човек от населението във Варненско
Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Oт 100.3 хил. сгради се състои жилищният фонд в област Варна към 31 декември 2018 г. Това е с 0.3% повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 54.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 80.1 хил. или 79.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.6%, панелните – 1.6%, а сградите с друга конструкция – 12.9%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 18.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.7%. Към 31 декември 2018 г. броят на жилищата в област Варна е 260.9 хиляди. В градовете се намират 211.9 хил. жилища или 81.2% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2018 г. е 554, като в градовете тя е 536, а в селата – 647. По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 70.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 20.4%, а едностайните са 9.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.8, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата – 1.5. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 247.4 хил. или 94.8% от общия жилищен фонд на област Варна.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 18 944.1 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.6 кв. м., като в градовете тя е 73.2 кв. м., а в селата – 70.1 кв. метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Варна е 30.4 кв. м., като за градовете тя е 29.4 кв. м., а за селата 35.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). От всички 260.9 хил. жилища в област Варна 73.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 21.9%, само електрифицираните – 2.8%, а електрифицирани само с водопровод – 1.7%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *