• Варна
  3°
  ясно небе
  Влажност: 86%
  Вятър: 1m/s SW
  2357 лекари практикуват във Варненско, 569 са стоматолозите
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Лекар, Лекари, Доктор, Доктори

  16 болници с 2 670 легла функционират в област Варна към 31 декември на 2018 г. В сравнение с края на 2017 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 4.1%. Многопрофилните болници са 6 с 2 057 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 29 до 1 384 легла.

  Специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 -за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация със 120 легла. Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2018 г. е 566.6 на 100 000 души от населението (759.6 средно за страната), при 543.3 на 100 000 души в края на 2017 година. Заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 182 със 128 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

  12 са другите здрави заведения като центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. Общият брой легла в тях е 302, като най-голям е броят на хосписите – 6 с 200 легла. В сравнение с 2017 г. броят на другите лечебни и здравни заведения остава непроменен, а легловият им фонд намалява с 8.8%.

  В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 357 лекари. Лекарите по дентална медицина са 569, като 397 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 113, от които 1 837 медицински сестри и 311 акушерки.

  В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 098 лекари, 1 594 медицински специалисти по здравни грижи, от които 1 108 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 930 лекари, 470 лекари по дентална медицина и 758 медицински специалисти по здравни грижи. Най-голям е делът на лекари, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (309 лекари) и работещи в индивидуални практики за първична медицинска помощ (285 лекари).

  В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен трудов договор работят 329 лекари, 99 лекари по дентална медицина и 761 медицински специалисти по здравни грижи.

  Разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол и възраст е следното: мъжете са 915 (38.8%), жените – 1 442 (61.2%). Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 694, или 29.4%. Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 463, или 19.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 358, или 15.2%.

  В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 285, или 12.1% от всички лекари в областта, следвани от педиатрия – 166 (7.0%), акушерство и гинекология – 144 (6.1%), кардиология – 142 (6.0%), спешна медицина – 135 (5.7%),анестезиология и интензивно лечение – 122 (5.2%).

  Осигуреността с лекари в края на 2018 г. за област Варна е 50.0 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (42.4 на 10 000 души от населението).

  Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2) и София (столица) (50.1).

  Осигуреността с лекари по дентална медицина е 12.1 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари – 6.0 на 10 000 души от населението.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg