• Варна
  -0°
  ясно небе
  Влажност: 69%
  Вятър: 6m/s W
  Варна трета в страната по средна месечна заплата след София и Стара Загора
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Пари

  1 162 лева е средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в област Варна

  Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2019 г. е 1 165 лв., за август – 1 132 лв. и за септември – 1 189 лева. По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. – 1 162 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 704 лв. и Стара Загора – 1 165 лева.

  През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Строителство“ – с 10.7%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.9% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.6%.

  През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.2% спрямо третото тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

  Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2019 г. са:  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 011 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 597 лева; „Добивна промишленост“ – 1 557 лева.

  Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:  „Операции с недвижими имоти“ – 847 лева; „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 879 лева; „Други дейности“ – 911 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.0%, а в частния сектор – с 10.1%.

  Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2019 г. намаляват с 8.7 хил., или с 5.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 155.4 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.3%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.0% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.2%.

  Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.8% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 19.3 и 13.0%.

  В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9 хил., или с 0.6% повече в сравнение с края на септември 2018 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 1.2 хиляди и „Преработваща промишленост“ – с 0.8 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 18.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 14.2% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.8%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2019 г. спрямо края на септември 2018 г. има в икономическата дейност „Строителство“ – с 0.6 хил., което в проценти е с 4.3%.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *