• Варна
  -1°
  ниска облачност
  Влажност: 77%
  Вятър: 8m/s N
  _Ветрино
  IMG_20180718_102546
  Проведоха обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“

  Във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие по Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018 г. с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно […]