Последни сме и по рециклиране в Европа

Животът

28-10-2012, 16:36

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Почти всички отпадъци у нас отиват на сметищата, сочи статистиката

България е на последно място в Европа по рециклиране на отпадъци. Тотално липсва родна статистика за този сектор. Според данните на Евростат обаче в страната ни почти всичко отива на сметищата.

Всяка година България генерира около 3 милиона тона отпадъци. Организациите, които сепарират сметта обаче са само 7. Това отделяне на отпадъците за рециклиране от тези, които не могат да се използват повторно в момента се извършва в 24 инсталации у нас. Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

През идните 8 години у нас трябва да се изградят модерни системи и да се оползотворяват минимум половината от изхвърлената пластмаса, стъкло и метал. В момента се изграждат съоръжения в 12 региона, в оценка са проектите на още 6, но все още има общини, които нямат готови планове, изтъкна още тя.

Според новия закон за управление на отпадъците и европейските изисквания, в страната трябва да има модерни системи за третиране на отпадъци - съоръжения за компостиране и сепариране, нови депа. Трябва да се рециклира голяма част от отпадъците и да се депонира минимум, отбелязва бТВ.