Мързелът по-лош от корупцията

Най-доброто от печата

23-11-2012, 06:07

Снимка:

Надежда Чипева

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Липсата на квалифицирани работници спъва 64% от фирмите

Бавното административно обслужване е главният фактор, който прави бизнес средата у нас несигурна, докато корупцията се намира на "почетното" трето място в негативната класация. Това стана ясно от изследване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представено от нейния председател Цветан Симеонов.

81,1% от всички фирми в страната се спъват в бавното административно обслужване. Липсата на квалифицирана работна сила са посочили 64,2% от фирмите като пречка за работата им. Корупцията и нелоялната конкуренция се посочва от 60,4% като спънка за бизнеса, а затрудненият достъп до финансиране мъчи 58,5% от фирмите у нас.

Тромавото стартиране и изпълнение на европроекти е проблем за 52,8%, а понасянето на солидарна отговорност заради друго неизрядно юридическо лице мъчи 50,9% от анкетираните.

Забавянето на плащанията от страна на държавата към частния бизнес по вече сключени договори остава на последното място, като пречи на 41,5% от компаниите в страната.
12 мерки за подобряване на бизнес средата в България предлагат от БТПП. Сред предложенията са премахване на данъка върху дивидентите в размер на 5% и намаляване на налога върху доходите на едноличните търговци (ЕТ) от 15% на 10%.

Бизнесът иска и запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък. Освен това от БТПП предлагат ускоряване на възстановяването на ДДС, както и съкращаване на времето, в което държавата трябва да се издължи по договори с частния бизнес.

От БТПП се обявяват против "неаргументираното повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи". Бизнесът иска по-ниски административни такси и лична отговорност на чиновниците, ако не отговорят на жалби и запитвания.