Наредбата за обществения ред си остава същата

Мисия Бургас

27-11-2012, 13:14

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

Докладната на Независимите за промяна в част от Наредбата не успя да събере необходимия брой гласове и не се прие от ОбС

Групата на Независимете отново удари на камък с предложения за промяна. Този път докладната входирана от тях касаеше изменения на Наредбата за обществения ред на територията на община Бургас.

По-специално промените, които предложи групата бяха във връзка с религиозната агитация от различни секти и молитвени домове.

"Призовавам ви да загърбим един път за винаги нашите политически различия, защото политиката спира до там ,когато вече нещата касаят здравето и живота на хората. Тази докладна дава възможност да спрем тази порочна практика", обяви независимият Валентин Касабов.

На трубуната излезе Костантин Луков от ГЕРБ, за да информира, че част от предложенията, които прави групата отдавна са залегнали в общинската наредба.

Има и такива обаче, които напълно противоречат на конституцията и веднъж вече подобни текстове, които съветниците са гласували са връщани от Областна управа.

"В основата си тези секти са законно регистрирани в България.

Прави сте, че възрастните хора са податливи и лесно се манипулират, но след като областият един път е върнал тази докладна,която сме приели, това означава, че тя юридически не е била издържана", каза от своя страна съветникът от ГЕРБ Руслан Карагьозов. Председателят на ОбС Снежина Маджарова като юрист изрази същото становище. След около час дебати докладната не успя да събере необходимият брой гласове и не бе приета. Арх. Димитър Георгиев от групата на ГЕРБ обясни отрицателния си вот като зачете част от мотивите на областният управител Константин Гребенаров, с които той е върнал гласуваните преди време текстове от съветниците.

"Текстовете не отговорят на международния пакт за граждански и политически права", се казва в становището на Бургаския губернатор. Арх. Георгиев зачете и част от закона за вероизповеданията, в който се казва , че всеки свободно може да определя своята религиозна принадлежност. Законът обаче не толерира случаите, когато религиозните общности се използват за политически цели и когато те застрашават националната сигурност.