БСУ обменя студенти и преподаватели с Одрин

Тракийският университет ще си сътрудничи с бургаския в областта на икономическите и управленските науки

Двустранно споразумение с Тракийския университет в Одрин за обмен на студенти и преподаватели в областта на икономическите и управленските науки подписа БСУ. Така ще се разшири и задълбочи съвместната дейност на двете учебни заведения по програма Еразъм.

Обмен на преподаватели, служители и студенти са част от целите на проекта. Освен това се предвиждат разработване на съвместни проекти и провеждане на курсове за квалификация.

Предстои и разработване на магистърски програми от наши преподаватели и реализиране на обучение на студенти от Тракийския университет.

Ръководството на университета има идея и за организиране на интензивна програма на тема "Управленски решения в рискова и бързопроменяща се среда" в партньорство с университети в Испания, Чехия, Португалия и Унгария.