Изтегляме войниците си от Афганистан

Политика

15-01-2013, 20:25

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

САЩ изтегля войниците си от Афганистан

След 2014 г. участието на страната ни в рамките на тренировъчната мисия на НАТО ще продължи само с екипи от съветници

Правителството ще приеме решение на редовното си заседание на 16 януари за прекратяване участието в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) на част от българския контингент там.

От 31 декември 2012 г. се изтеглят българските медицински екипи и специалисти, които работят в Херат, от 1 март т. г. – ротата за действие в зоната за отбрана на летище Кабул, а от 31 март – екипът от инструктори. Решението е в изпълнение на първия и втория етап на първия период от приетата от Министерския съвет в края на 2011 г. Стратегия за трансформиране на участието на въоръжените сили на Република България в операцията на ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан, която отчита националните интереси. То е съобразено и с политико-военните решения в НАТО и процесите по предаване на отговорностите по сигурността на Афганистанските национални сили за сигурност.

България ще се придържа към изпълнението на Стратегията, като до края на 2014 г. ще продължи текущото ни участие с национално командване, щабен елемент, рота за охрана на вътрешната зона на летище Кандахар и екипи от съветници за местните сили за сигурност. След 2014 г. участието на страната ни в рамките на тренировъчната мисия на НАТО ще продължи само с екипи от съветници.