Община Марица представи резултатите от проект по ОПРР на обща стойност над 435 000 лева

Мисия Пловдив

09-07-2013, 12:28

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

По време на втория период на проекта, обхващащ 2013 година, бяха проведени нови четири тематични фестивала, като първият от тях се състоя на 23 март 2013 г. по повод празника на Община Марица

Община Марица представи резултатите по проект "Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица” по схема ОПРР "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития". Стойността на проекта е общо 435 690 лева, като близо 360 хил. лева са съфинансирани от ЕФРР, а 42 309 лева са от националния бюджет. Община "Марица", като бенефициент, допринася с 21 154,50 лева и 12 600 лева допълнителен собствен финансов принос.

Периодът на изпълнение на проекта е 24 месеца, като стартира с провеждането на събитието "Етнофестивал "Пеем, танцуваме и живеем заедно" на 28 август 2012 г. в село Костиево.

В рамките на първата година от стартирането на проекта бяха проведени четири тематични фестивала. Събитията протекоха под формата на поредица от активности или отделни събития, в които местното население и гостите на общината имаха възможност да участват активно и да се превърнат в главни действащи лица в празника.

По време на втория период на проекта, обхващащ 2013 година,  бяха проведени нови четири тематични фестивала, като първият от тях се състоя на 23 март 2013 г. по повод празника на Община Марица.

Етнофестивал "Пеем, танцуваме и живеем заедно" се проведе на 8 април 2013 г. Фестивалът "Ние познаваме културата на Европа" се проведе през месец май 2013 г. и включи конкурс за популярна песен, обичаи, танци и песни, конкурс за изработка на национални носии на страните членки на ЕС, конкурс за изработка на сувенири, облекла и аксесоари от екологични материали, както и фотоизложба и конкурс "Най-добър млад фотограф".

Проектът "Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица" приключи с провеждането на Национален събор за автентичен фолклор "От извора".

"НИЕ ПОЗНАВАМЕ КУЛТУРАТА НА ЕВРОПА" Фестивалът бе с образователна тематика, културен обмен и запазване на местни традиции и обичаи. Реализирането на фестивала имаше за цел да насърчи местното население да се включи активно в културно мероприятие. В инициативата бяха въвлечени най-младите – обучаващите се в местни училища, които под ръководството на експерти творяха изкуство, разкриващо местните обичаи и традиции – под формата на фотографии, презентиране на местни обичаи и традиции. Акцент бе поставен и върху обмена на културни ценности чрез представянето на фолклорни национални костюми от страни, членки на ЕС.

Като гости на фестивала присъстваха представители на посолствата на страните членки на ЕС и общините Сайент и Навас от Кралство Испания, община Вобарно от Република Италия, с които община "Марица" работи съвместно по изпълнение на европейски проекти.

"ОТ ИЗВОРА" е национален събор с международно участие за автентичен фолклор, популяризиращ традиционното културно наследство на общината. Организира се ежегодно в с. Труд. Културното събитие бе допълнено с провеждане на дискусия, в която взеха участие ръководителите (представители) на участниците в събора от различните населени места от България и чужбина, за да споделят опит и добри практики за съхраняване на народното изкуство и фолклор. С представените добри практики ще се издаде сборник, който ще бъде разпространен сред читалищата в страната.

ЕТНОФЕСТИВАЛ "ПЕЕМ, ТАНЦУВАМЕ И ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО" Общинският етнофестивал "Пеем танцуваме и живеем заедно" се провежда ежегодно по повод Международния ден на ромите. Традиционно фестивала се провежда в различни населени места (през 2013 г. се проведе в с. Маноле). В него взеха участие ромски фолклорни групи от общината. Всяка година предварително се провеждат кастинги под формата на концерт – "Вечер на талантите", в които участват състави от всички села и се изпълняват български и етнически фолклорни танци, като първенците участват на фестивала. Утвърдена е традицията да се провеждат спортни състезания и да се избира Мис и Мистър ромска пролет. Ромските деца се включиха активно в курсове по фотография, като и бяха направени фотосесии на кандидатите, които ще бъдат публикувани на сайта на общината.

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА "МАРИЦА" Официалният празник на община "Марица" се провежда на 25-ти март - "Благовещение". Началото на този празник е поставено през 2000-та година и се спазва традицията всяка година той да се провежда в различно населено място. Празникът се е превърнал в традиционен. Той е знаков за община "Марица", защото обединява неговите жители независимо от тяхната възраст, пол, етническа принадлежност, образование и професионални умения. (през 2013 г. се проведе в с. Крислово. В размките на празника бе реализирана фотоизложба с участниците в курсовете по фотография, която представя забележителностите на общината, паметници на културата, обичаи и др.

ОП "Регионално развитие" цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране, преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.

За тази цел Оперативната програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.