Замърсени ли са водите на яз. Копринка

Мисия

03-09-2013, 12:34

Снимка:

БГНЕС

Автор:

starazagorautre

Всичко от Автора

РИОСВ проверява синьо-зеленото оцветяване на водите

Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална лаборатория – Стара Загора извършиха проверка днес по постъпил сигнал за замърсяване на водите на язовир „Копринка” при язовирната стена на ВЕЦ „Копринка”. При извършения оглед се констатира, че в плитките части на язовира се наблюдава оцветяване на водата в синьо-зелен цвят, вследствие на бурно развитие на водни микроорганизми. Това явление е известно като „цъфтеж на водата” или еутрофикация. При направения оглед не се установи наличие на мазни петна от разливи на нефтопродукти или други замърсители, както по брега, така и в огледалото на язовира. Взети са водни проби за физико-химичен анализ от района на язовирната стена на ВЕЦ „Копринка”. Измереното на място количество разтворен кислород бе в по-малка концентрация, в сравнение с регламентираните норми, което се дължи на явлението „цъфтеж на водата”. Ниското съдържание на разтворен кислород е предпоставка за негативно влияние върху водните организми. Това явление е обичайно за края на лятото и не представлява опасност за здравето на населението, уточняват от екоинспакцията. РИОСВ ще информира своевременно за резултатите от направените изследвания на водите на язовир „Копринка”.