Главният прокурор ще командва полицейско звено

Най-доброто от печата

23-09-2013, 06:18

Снимка:

Михаела Катеринска

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Цацаров вече ще решава на кои свидетели да се осигури специална защита

Главният прокурор Сотир Цацаров ще разполага със собствено звено, което ще може да арестува, да проверява документи и да дава полицейски разпореждания. Това става ясно от законопроект за промяна за Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. Проектът на новите разпоредби е качен на страницата на правосъдното министерство.

Според законопроекта защитата на ключови свидетели ще премине изцяло към Цацаров. За целта ще бъда създадено Бюро за защита, чийто персонал ще има полицейски правомощия. На практика това означава, че служителите на бюрото ще могат да арестуват, да проверяват лични документи, да издават разпореждания, което в момента е право на МВР. Служителите на бюрото ще имат правомощия и по Указа за борба с дребното хулиганство. Освен това те ще обезпечават охраната на разследванията, ако главният прокурор им нареди. Другото им правомощие ще е да довеждат принудително хора в съда или такива с наложени присъди, които трябва да се излежат. В момента всичко това се прави от главна дирекция "Охрана", която е звено към правосъдното министерство, както и от МВР. 
В мотивите към законопроекта обаче е записано, че системата е тромава и не работи добре. Затова се налага защитата на свидетели и магистрати да бъде прехвърлена в правомощията на Цацаров. Освен полицейските правомощия тази структура ще получава информация от МВР и ДАНС, свързана с "изпълнението на функциите" й. Този процес ще бъде регулиран с отделна инструкция на Цацаров. Създава се и нова разпоредба, според която "гражданите и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от Бюрото по защита при изпълнение на техните задължения, включително да им предоставят сведения и документи при опазване на държавната, служебната и търговската тайна и личната информация". По отношение на правомощията за принудително довеждане вносителите на законопроекта са записали, че по този начин ще се стигне до "отпадане на пълния монопол на органи на изпълнителната власт да осъществяват скрепена със силови правомощия, но обслужваща спрямо дейността на органите на съдебна власт функция". Към момента подобни правомощия имат МВР и правосъдното министерство. 
В законопроекта все пак се отбелязва, че шефът на държавното обвинение няма да е безконтролен в действията си. Главният прокурор ще е задължен да се отчита на всеки три месеца на съвет по защита, който ще се състои от министрите на правосъдието и вътрешните работи, представляващия Висшия съдебен съвет, председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, главния прокурор и председателя на ДАНС. Съветът също ще може да разглежда предложения за защита на свидетели и магистрати, ако главният прокурор не е намерил основание за подобно нещо. Самото бюро за защита ще се отчита пред Висшия съдебен съвет, а бюджетът му ще е част от този на съдебната власт, а не както досега - на правосъдното министерство.