Шест общини не са готови за зимата

Разпоредена е втора проверка

Област Стара Загора все още не е готова за работа при влошени зимни условия, това заключи днес Областният управител Живка Аладжова след представяне докладите за готовността за зимния сезон в 13-те общини. Шест от тях - Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Гурково, Гълъбово и Опан, нямат сключени договори със снегопочистващи  фирми.

Причините са различни от неприключила процедура по избор на фирма до административни неуредици. Според Аладжова е недопустимо да не се спазват сроковете, посочени със  заповед на Областния управител (заповедта, издадена на 26.09.2013, е със срок до 24 октомври т.г.).

По време на заседанието Аладжова разпореди на директора на Областно пътно управление Петър Николов да организира извършването на втората проверка. Фирмите, които поддържат републиканската пътна мрежа са частично готови да реагират  при  влошени зимни условия. Необходимо е да се изготвят маршрути за транспортиране на болните от хемодиализа до съответни медицински центрове в Стара Загора, Казанлък и Чирпан и да се отстранят пропуските в организационния процес, да се инспектира наличността на инертните материали, изправността на осветителните, запалителните и хидравличните системи, оборудването с GPS-системи и създадената организация на трудовия и технологичния процес. Срокът, който посочи днес Областният управител е 1-ви ноември за отстраняване на слабостите от първата проверка на специализираната техника за зимно поддържане на АМ „Тракия”, Републиканската и общинските пътни мрежи в област Стара Загора. В комисиите  участват  представители на Районните пътни служби, сектор „Пътна полиция” – МВР, ОУ ПБЗН - Стара Загора и Дирекция „Инспекция по труда”.

Областният управител Живка Аладжова изрази неудовлетвореността си от  докладите на членовете на Областния съвет по сигурността, които днес проведоха заседание по изпълнение на Плана  за  защита при бедствия, заедно с членовете на Щаба по координация при бедствия. В заседанието участваха кметовете на общини,  експертите по отбранително-мобилизационна подготовка и защита на населението, както и ръководителите на териториалните държавни структури.

По време на заседанието се разискваха и актуални въпроси за реда за създаване на доброволните формирования в общините и изготвянето на разчетите за евакуация и разсредоточаване при различни видове бедствия. Към момента са създадени доброволни формирования на територията на 4 общини – Стара Загора, Казанлък, Гълъбово и Николаево. В останалите общини не са изградени подобни формирования, заради липсата на кандидати или явилите се лица неотговорят на условията, съгласно Наредбата за евакуация и разсредоточаване и неприключили процедури.