Община Стара Загора и „Античното наследство на Тракия“

Стара Загора Лайф

02-12-2013, 15:01

Снимка:

Община Стара Загора

Автор:

StarazagoraUtre

Всичко от Автора

Съвместният туристически продукт на общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево, беше представен на туристически изложения в Букурещ, Солун и Пестум.

Трите общини са партньори по проект „Античното наследство на Тракия“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
Експерти от общините партньори представиха изготвените по проекта брошури, карти и пътеводители на английски и румънски език на туристическите обекти, свързани с културно-историческото наследство от праисторията и античността, както и всички останали възможности за туризъм.
Туристическото изложение „Targul de Turism al Romaniei“ в Букурещ, както и изложението за културен и археологически туризъм - „Borsa Meditеrranea Del Turismo Archеologico“ в Пестум, Италия се проведоха в периода 14-17 ноември. Седмица по-късно, 21-24 ноември беше участието в туристическа  борса „Philoxenia“ в Солун. Участници в изложенията са национални, регионални и браншови туристически организации, туроператорски фирми, туристически агенции, музеи и хотели. Посетителите са професионалисти в областта на туризма, както  и хора от различни възрастови групи с интерес към познавателни и ваканционни пътувания.
Проектът "Античното наследство на Тракия" се осъществява с финансовата подркепа на  Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.