Трета национална студентска научна сесия по физика в ПУ

Мисия Пловдив

11-12-2013, 07:18

Снимка:

Интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Продължава конференцията на ресурсните центрове в Пловдив

В проявата ще се включат студенти и докторанти от цялата страна, ученици ще могат да представят първите си стъпки в науката

Трета национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии организира Факултетът по физика и инженерни технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 11 до 13 декември.

Основната цел на организаторите и събитието да осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти, в областта на физиката, методиката на обучение по физика и инженерните технологии във физическите факултети или катедри на университетите в страната и Българската академия на науките. В неформална среда младите бъдещи специалисти ще могат да придобият опит в представянето и защитаването на своите научни тези. Те ще имат възможност да представят проектите и научните изследвания, по които работят.

Сесията осигурява форум за обсъждане на нови идеи и проблеми в съответната научна област. Същевременно с това се дава шанс за създаване на нови контакти, които ще гарантират реализирането на бъдещи общи проекти и инициативи. В програмата е включено както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти. Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации ще бъдат наградени от специално жури.

По време на научната сесия ще се проведе конкурс за научен проект „Еврика“. В него участниците ще имат възможност да представят по атрактивен и забавен начин своя иновативни идея или научнoизследователски проекти, по които работят в екип или самостоятелно. Те ще могат да демонстрират интересни разработки или макети на научни установки от областта на физиката и инженерните технологии. На тези, които правят първите си стъпки в науката - учениците, също ще се даде поле за изява в конкурса. Те трябва да опишат по нов начин идея или научен опит, който са правили сами или в училище.

По време на научната сесия ще бъде организирана и изложба с фотографии на студенти и ученици, на които са снимани физични явления, наблюдавани в природата и в ежедневието ни. Авторите на оценените като най-добри снимки ще бъдат наградени.

Предвижда се и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, възобновяемите енергийни източници, електрониката и комуникациите, фотониката и лазерните технологии, полимерните материали, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици. Подобна открита и непринудена среща, от своя страна, дава възможност за обмен на информация и идеи между бизнеса и висшето образование, смятат студентите от Факултета по физика и инжерни науки в ПУ „Паисий Хилендарски“.