Старозагорски младежи се запознаха с EURES – мрежата

Възможности за работа на млади хора в Германия

55  младежи, по-голямата част от които не познаваха EURES – мрежата, участваха в организирания от Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора информационен ден. Освен представянето на европейската мрежа за заетост EURES, основна тема бе  финансираната от Германското правителство програма за стимулиране на професионалната мобилност на младежи от Европа, интересуващи се обучение и заетост „THE JOB OF MY LIFE”. Програмата обхваща 10 държави и се осъществява с партньорството на Агенция по заетостта като член на мрежата EURES.

Младежите получиха информация за условията за участие и дейностите, финансирани от проекта, както и за най-търсените професии на пазара на труда в Германия, по които могат да се квалифицират. Право за участие в проекта имат  имат следните български младежи на възраст 18-35 години, със завършено средно образование в България, желание да се включат в държавно признато професионално обучение в предприятие в Германия. Те могат да получат финансиране на езиков курс по немски в България, но и курс по немски в Германия, подкрепа за подпомагане на пътуването за интервю с работодателя, за започване на обучението, за издръжка по време на практиката и др.

Кандидатства се по електронен път с автобиография на немски език и копие на диплома за средно образование.

Одобрените по документи ще бъдат поканени на среща с немски представител през м. Януари 2014г.

Информационният ден бе проведен в партньорство с Европейски енформационен център „Европа директно” Стара Загора  и Държавно предприятие „Българо – германски център за професионално обучение”, клон Стара Загора.

Ролята на „Европа директно” бе да популяризира правата и задълженията на българските граждани при свободното движение в страните от ЕС. Интерес предизвика сред младежите очакваното отпадане на разрешителните режими за работа след 01.01.2014г. в най-желаните за работа държави - членки.

Бе разяснена и Дуалната система на обучение в Германия, както и срокове и цени на курсовете по немски език, провеждани от „Гьоте институт”.

Интересуващите се безработни младежи могат да получат допълнително информация на електронната страница на Агенция по заетостта, микросайта на EURES, рубрика „Новини” или в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора.