Кметът на Каварна Цонко Цонев участва в конференция на мрежата EUROCITIES

Мисия Каварна

12-12-2013, 16:04

Снимка:

DOBRICHUTRE.bg

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Днес кметът на община Каварна Цонко Цонев участва в заключителната конференция на мрежата EUROCITIES, която се провежда в Брюксел в сътрудничество с мрежата MERI, обединяваща местни власти от различни държави, имащи добри практики в областта на интеграцията на малцинствата, включително роми. Конференцията е в рамките на проект „Изток - Запад - сътрудничество на градовете за ромско включване”, който се финансира от Фондациите „Отворено общество” и „Бърнард ван Леер”, с подкрепата на Европейската комисия и е насочен към необходимостта от обмяна на опит и добри практики между местните власти на транснационално ниво за това как най-добре да се приложат конкретни действия на местно равнище за насърчаване на социалното включване на ромите.
На форума ще бъдат представени основните констатации по отношение на нуждите и прагматични решения, разработени от местните органи, с което те демонстрират своята ангажираност и подобряване на условията на живот на техните общности, особено в областта на заетостта и образованието. Цел на конференцията е и да се подчертае необходимостта от подход отдолу-нагоре, който включва местните органи в прилагането на рамката на ЕС за приобщаване на ромите, както и предоставянето им на средствата за насочване към уязвимите групи като ромите.
В дискусията участват представители на Европейската комисия, Фондация „Отворено общество”, различни европейски организации и местни власти на редица европейски общини, сред които Осло, Стокхолм, Гьотеборг, Ротердам, Глазгоу, Берлин, Барселона, Гент и други. Две са държавите от Източна Европа, които са включени в конференцията - Румъния и България, като страната ни се представя от кмета на Каварна Цонко Цонев, зам. кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, Величко Колев от община Разград и Хасан Хасан от община Омуртаг. Целта на този затворен политически диалог е местните управници да определят рамката и възможността за продължаване на сътрудничеството между Изтока и Запада, включително и на политическо ниво.