Национална конференция за зелената инфраструктура се проведе в Хисаря

Мисия Пловдив

15-12-2013, 17:09

Снимка:

Интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Мрежата за зелена инфраструктура е проект с партньори от 12 региона от 10 европейски страни

Над 100 експерти и специалисти в областта на екологията от цялата страна, представители на общински и областни администрации, неправителствени организации и медии обсъдиха стратегически документи, проекти и идеи по време на национална конференция „Стратегии за зелената инфраструктура в България“, която се проведе в Хисаря под патронажа на областния управител на Пловдивска област Венцислав Каймаканов.

Как темата за зелената инфраструктура намира отражение в Областните стратегии за развитие на област Пловдив и Южен централен район за планиране, в оперативна програма "Околна среда“ и "Натура 2000“ през следващия програмен период, бяха основни теми от програмата. Националната мрежа от 28 информационни центрове в страната ще бъде основен комуникатор за "Натура 2000“.

Главен организатор на престижния форум бе Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив. Конференцията бе част от мащабния 3-годишен проект "Green Infrastructure Network”, финансиран по програмата INTERREG IVC на Европейския съюз– интеррегионално сътрудничество.

След като бе представен самия проект, бе дискутирано как зелената инфраструктура е интегрирана в стратегическите документи на различно управленско ниво и в оперативна програма "Околна среда”, като Силвия Горанова от Министерството на околната среда и водите, лично представи приоритетите в тази област през следващия програмен период. Презентацията й предизвика голям интерес сред присъстващите и породи оживени и продължителни дискусии.

"Приятно съм изненадан от голямата активност на участниците в конференцията, особено на представителите на Областните информационни центрове. Темите, по които работим са много актуални и този интерес е оправдан, защото нашият проект "GreenInfraNet“ е в отговор на предизвикателството за опазване на биологичното разнообразие в Европа, както и на загубата на ценни екосистеми и техната полезност. Главната му цел е да подкрепи разработването и прилагането на мерки за зелена инфраструктура в регионите на Европейския съюз, за да запазим биологичното разнообразие чрез политики в области като земеделието, градското развитие, транспорта, отдиха и адаптирането към климатичните промени”, коментира Александър Тонков, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив, която е партньор по проекта.

Както е известно мрежата за зелена инфраструктура е проект с партньори от 12 региона от 10 европейски страни. Те работят заедно, за да подпомогнат развитието и прилагането на идеята за зелената инфраструктура в региони от Европейския съюз. Идеята разглежда опазването на биологичното богатство като част от една широка политическа рамка, в която главните природозащитни цели могат да бъдат постигнати в хармония с други цели за оползотворяването на земята като земеделие, лесовъдство, отдих и адаптация към климатичните промени. Зелената инфраструктура също подпомага и икономиката, като поддържа екосистемите и намалява вредните ефекти на транспорта и енергийната инфраструктура и икономическото развитие.