Променят ли компютрите механизма, по който мозъкът генерализира движения?

Хората, които използват редовно компютри и извършват с ръката си движение на курсора по екрана променят традиционния за мозъка начин да функционира, твърди изследователски екип от Пекинския и Северозападния университет и Института за рехабилитация в Чикаго.
7400 посочвания и кликания на седмица са достатъчни за промяната в механизма, по който той генерализира движения, се споменава в статия на Current Biology, едно от изданията на Cell Press journals.
Според изследователя Конрад Кординг това се случва заради различните екрани и тежест на мишки, с които работим. Включването на всички машини е едно и също, обяснява той, действията, с които работим на тях, също, затова не се налага да преорганизираме знанията си, от което мозъкът в първите секунди на поемане на мишката и придвижване на курсора по екрана трябва само да въведе необходимите корекции за съразмерни действия.
За да потвърдят прозренията си, изследователите наблюдават две групи китайски емигранти, част от които са работили на компютър, а други не са употребявали такъв.
Независимо от това, че доброволците и от двете групи еднакво бързо се научават да движат курсора на екран без да виждат ръката си, според условията в експеримента, учените отсъждат, че при опитните юзъри генерализирането на точни движения се случва по-бързо.