Броят птиците в Бургаските езера

Най-дълга и трудна за участниците ще бъде съботата на среднозимното преброяване

В петък започва преброяването на зимуващите водолюбиви птици в региона, съобщават от БДЗП. В три последователни дни екипи от любители на крилатите обитатели на езерата ще се присъединят към инициативата, за да установят колко и кои видове птици са предпочели бургаските езера и близки до тях водоеми, за да преживеят зимата.

От организацията припомнят, че Бургас и цялото южно Черноморие са предпочитано място за презимуване на редица водолюбиви птици. Тук се хранят и почиват повечето от патиците, гъските, кормораните и пеликаните, които достигат до България от север. Затова екипи от представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Регионална инспекция по околната среда и водите–Бургас (РИОСВ), Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани” ще се включат в среднозимното преброяване.

БДЗП е организатор на мащабното броене, което ще се проведе в цялата страна с подкрепата на много партньорски организации. За 38-ми път броим зимуващите водолюбиви птици в страната ни. Инициативата се провежда в повечето европейски страни.

Бургас е единственото място у нас, където зимуват най-големи числености на къдроглавия пеликан, който е застрашен от изчезване в света, както и градът с най-голямата нощувка на малкия корморан в страната ни.

В петък екип от специалисти и доброволци ще проверят увеличили ли са се или не зимуващите птици в по-големите водни басейни в региона. Това са язовирите Церковски, Траяново, но и в няколко микроязовира.

Най-дълга и трудна за участниците ще бъде съботата на среднозимното преброяване. Тогава още преди изгрева на слънцето те трябва да са по местата си около езерата, за да установят броя на нощуващите в тях големи белочели и червеногуши гъски. След това ще трябва да бъде проверен броя, вида и разпространението на водолюбивите птици в езерата Вая, Атанасовско и водоемите от комплекса Мандра-Пода. Миналата година например, бургаските езера бяха приютили 165 000 големи белочели гъски и 1 500 от световно застрашената червеногуша гъска. Привечер трите екипа ще проследят броя на малките корморани нощуващи около Бургас и къдрголавите пеликани в Атанасовско езеро.

В неделния ден трите екипа ще си разделят на участъци Черноморското крайбрежие от курорта Свети Влас до село Резово. Денят е посветен на водолюбивите птици, които се задържат по бреговете на Черно море.