Ивелина Василева: Общините губят 45 млн. лв. заради хаос в управлението

За пореден път ставаме свидетели на липса на решителност за защита на българските интереси пред ЕК, упрекна управляващите бургаският депутат

„Само по ОП „Околна среда” на общините ще бъдат наложени допълнителни финансови корекции на стойност 45 млн. лева. Този тревожен факт бе обявен вчера от ръководството на МОСВ по време на блиц контрол.

Причината за тези тежки последствия е промененият от вас подход на одитния орган. За пореден път ставаме свидетели на липса на решителност за защита на българските интереси пред ЕК и контролните органи. За съжаление, няма да могат да бъдат минимизирани щетите за българските общини и държавния бюджет, нанесени от сегашните управляващи”. Това заяви от трибуната на НС народният представител от ГЕРБ-Бургас Ивелина Василева.

Тя отправи въпрос към вицепремиера Зинаида Златанова защо не е направен опит от нейна страна да защити българската позиция пред ЕК и каква е политиката на правителството по отношение комуникацията с европейските контролни органи във връзка с извършени проверки по изпълнението на оперативните програми.

„Няма такова нещо като наказателна процедура по ОП, както г-жа Златанова заяви по време на свои изяви и на среща с кметовете от Националното сдружение на общините през ноември 2013 г. Тогава тя ги обвини, че грубо са нарушавали Закона за обществени поръчки. По думите й одит на Европейската сметна палата, проведен у нас в края на 2011 г., който е констатирал нарушението смесване на критерии при провеждането на обществени поръчки провеждани в периода 2008-2009г., е причината за временното спиране на плащанията”, припомни бургаският депутат.

Ивелина Василева коментира още, че по повод получено писмо по този въпрос от ЕК, съгласно регламента „националните власти имат правото и възможността да приемат или да възразят срещу забележките, направени от Комисията. В случай, че държавата-членка заяви, че не приема заключенията в срок от два месеца, тя ще бъде поканена на изслушване от Комисията за постигане на споразумение“.

„Всяка държава-членка има правото да защитава собствените си органи и бенефициенти пред комисията. Без да се възползва от това, г-жа Златанова безропотно променя подхода и налага на всички по 25% финансови корекции. Това доведе до увеличаване нивото на грешката в годишния контролен доклад на одитния орган и ще доведе до плоска финансова корекция в размер на над 2% от всички плащания по програма. Действията ви предизвикаха реакцията на ЕК и тя временно прекъсна разплащанията по програмата, без дори да сте получили и предварителен доклад от одиторите”, заяви Ивелина Василева.

„От обясненията на министър Златанова е ясно, че нещо в комуникацията куца, тя пропусна да поясни, че в същият този одит на Европейската сметна палата е установил, че както УО, така и българския одитен орган съвестно са си свършили работата. Така се потвърждава и приема за правилен прилагания от българските органи подход, а вие твърдите, че това е причина за спиране на програмата”, коментира бургаският депутат.

Министър Златанова не успя да даде конкретен отговор на поставените въпроси, твърдейки, че правителството поддържа добра комуникация с контролните органи. Тя не отговори и в какъв ще бъде обема на допълнителните финансови корекции, които ще бъдат наложени на общините, оправдавайки се с изготвящ се анализ.

„По време на дебат по такава важна тема не виждат подкрепа от страна на управляващите, съдейки по броя на народните представители отляво и в центъра на залата. Необходими са решителни политически действия, подкрепени с технически аргументи. Получаваме противоречива информация, неясни сигнали, за това какво ще предприемете, както по отношение на съгласуването и изпълнението на мерките изискани от ЕК, така и по отношение на тяхното предоговаряне и минимизиране на щетите”, допълни Ивелина Василева.