Уеб платформа Екопедия прави Бургас с партньори от Румъния и Украйна

По проекта 4GreenInn езерото Вая ще се сдобие с виртуален посетителски център

Уеб платформа на Черно море на принципа на Уикипедия ще прави Бургас по европроект, съвместно с партньори от Румъния и Украйна.

Общата база данни ще се нарича Екопедия и ще се осъществи по проекта 4GreenInn, в който участват община Бургас като водещ партньор заедно с Агенцията за регионално развитие в Браила, Румъния и неправителствената организация Фонд Севастопол от Украйна.

В дейностите по проекта е предвидено и създаването на виртуален посетителски център на езерото Вая.

"Така ще отворим Бургас към езерото и освен това ще избегнем рисковия човешки фактор, тъй като в случая говорим за опазването на една уникална защитена природна зона", обясни зам.-кметът Атанаска Николова.

За изпълнението на проекта са предвидени 480 хил. евро, от които близо 188 хил. евро са от бюджета на община Бургас.

Предвидено е изследване и маркиране на всички защитени зони в регионите по проекта в България, Украйна и Румъния, развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони, разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на Бургаско езеро - Вая, остров Браила, Румъния и Кейп Айа, Украйна.

Идеята е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие.

Основно внимание ще бъде обърнато на повишаването на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии. Популяризиране на ефективно партньорство при управление на защитени територии, базирано на практически и значими за региона решения.

Асоцииран партньор по проекта е Българската фондация Биоразнообразие.

Срокът за изпълнение на проекта е 2 г. Той е стартирал миналия юли и трябва да завърши до средата на 2015 г.