Казанлък и Фондация "Созопол" в партньорство

Ще включат ли Долината на тракийските царе в списъка на ЮНЕСКО?

Община Казанлък и Фондация "Созопол" стават партньори за опазването на природното и културното наследство.

Заедно ще бъдат изготвени и изпълнени проекти, свързани с с опазване на природното наследство, опазване, реставрация и консервация на обекти на културното наследство.

Партнирайки си с фондацията, Община Казанлък върви към постигане на една от големите цели в културно-историческото развитие на региона, която си е поставила. Това е включване на Долината на тракийските царе като комплекс от уникални обекти в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Фондация „Созопол“ е в консултативно сътрудничество с Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и към  момента е единствената българска неправителствена организация в партньорски отношения с нея.

Съвместните дейности стават възможни с подписването на Меморандум за сътрудничество между Община Казанлък и Фондацията.