Бузлуджа и Димитровград - в европейски маршрут на тоталитарната архитектура

Днес се присъединяват още четири обекта от София

Паметникът на БКП на връх Бузлуджа и три обекта от Димитровград са включени в новия европейски културен маршрут на тоталитарната архитектура. Димитровград е представен с центъра, ж.к. "Трети март" и паметника на Пеньо Пенев.

Целите на проекта, който започва да се осъществява още преди три години, са да проучи архитектурното наследство, оставено от тоталитарните режими от 20-ти век и да потърси начини да ги превърне в ресурс за развитие на културния туризъм. Проектът включва научни изследвания, изготвяне на документация, икономически проучвания и съставяне на специализирано досие на тематичен европейски културен маршрут.

Инициативата е част от международния проект "Атриум", изследвал 71 обекта още в Италия, Словения, Унгария, Словакия, Румъния, Гърция, Хърватия, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина. В България партньор е Националният институт за недвижимо културно наследство.

Днес в София се обсъжда присъединяването на още обекти от България, а именно от столицата - Паметникът на съветската армия, резиденция "Бояна", НДК и монументът "Знаме на мира".