Обсъждат проблемите на ромската заетост

Мисия Пловдив

24-01-2014, 09:50

Снимка:

Интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Ще бъде представен европейски модел за намаляване на етническата нетолерантност

Голяма национална конференция „Етнически толерантен работодател” организира Социална фондация „Инди Рома - 97“ идната седмица. Форумът ще се проведе на 29 януари (сряда) от 12.00 часа в зала „Тракия“ на хотел „Тримонциум“ и ще събере близо 60 работодатели от цялата страна, представители на синдикатите, общините, организации на ромската общност , регионални и национални медии.

В рамките на форума ще бъдат дискутирани конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на хора от ромското малцинство и иновативни идеи за устойчива заетост и съвместни инициативи. Специалисти ще представят актуални социологически и сравнително-правни изследвания по темата.

Ще бъде представен иновативния европейски модел – марката “Етнически толерантен работодател— трансфер на добри практики за равно третиране“, чрез който се намаляват случаите на етническа нетолерантност и се увеличава достъпът на малцинства до пазара на труда. Този модел бе изграден и приложен в Чехия от партньорската организация „IQ ‘ROMA SERVIСЕ“, и който социална фондация „Инди - Рома 97“ в момента трансферира, адаптира и внедрява в България.

Насърчаване на трудовата реализация на ромите чрез въвеждане на иновативни методи, подобряване на диалога между работодатели, местна власт, институции и неправителствени организации в подкрепа на ромската заетост, са другите важни теми, залегнали в дискусиите.

Националната конференция в Пловдив е част от проекта на фондация „Инди — Рома 97 „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се реализира активно и успешно, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство. По него фондацията работи успешно вече близо 10 месеца с работодатели от цялата страна, синдикатите, общините, организации от ромската общност, регионални национални медии показаха активно партньорство и съпричастност към общите усилия за откриване на нови възможности за повишаване мотивацията на безработни представители на етническите малцинства при търсене на работа.

Проектът стартира пилотно в областите Пловдив, Пазарджик, Хасково и Стара Загора при завидна популярност и голям интерес заради актуалността му, социалната му необходимост от широка гражданска позиция за бъдещето на етническите малцинства и осигуряването на механизми за ефективна защита от дискриминация на пазара на труда и на работното място на служителите от етническите малцинства. За форума в Пловдив се очаква да пристигнат гости и партньори от няколко страни в Европа, като и делегация на чешките партньори от „IQ ‘ROMA SERVIСЕ“. Преди тази конференция фондация „Инди Рома - 97“ организира и проведе поредица кръгли маси в Стара Загора, Хасково, Пазарджик и Пловдив по проблемите за етническата толерантност на работодателите, в които се включиха близо 150 участника от различни целеви групи. Те събраха представители на местната власт, бизнеса, работодатели от Пловдивска област, безработни младежи, представители на неправителствени организации, ромски сдружения и социални институции.