Д.Патронов: ОУП на Царево трябва да е съобразен с плана за Странджа, а не обратно

Основният въпрос е да не се унищожават трайно местообитания, а това се случва при застрояване

ОУП на Царево трябва да мине през екологична оценка, защото така той нарушава всички принципи на нормално изграждане и застрояване на едно крайбрежие,  категоричен е  известният лесовъд и бивш директор на Регионалната дирекция по горите Дико Патронов. По думите му не става въпрос за обвързване на плана за управление на Странджа с устройствения план на община Царево. По-скоро плана на Царево трябва да съответства на този на природния парк.

Приемането на новия план за УП на Странджа обаче ще отнеме време. Според изискванията той трябва да мине през оценката на Висшия експертен съвет към МОСВ, което означава, че процедурата ще се проточи. Според експерта изхода от ситуацията е връщането на ОУП за ОВОС. Тя ще се съобрази с възможностите кога и колко да се застрои крайбрежието.

"Защото сега незастроена остава само територията от Ахтопол до Резово, заради защитените зони "Силистар" и "Устие на река Велека", коментира Патронов.

Междувременно днес интервю за БНТ министърът на околната среда и водите Искра Михайлова заяви, че няма да бъде допуснато неправомерно застрояване на ПП Странджа. Ангажирах се и от името на правителството, и най-вече с уважение към всички хора, които са загрижени за опазването на околната среда в България, казах, че ние няма да допуснем неправомерно застрояване на територията на природен парк Странджа,  увери  министър Искра Михайлова.