Нова почистваща техника за Царево

До края на февруари доставят още машини по проект "По-чисто бъдеще"

Царево и общината се снабдиха с три нови товарни автомобила на стойност 560 000лв.с ДДС. Техниката е закупена със събраните от такса смет средства през 2013г . и след проведената открита процедура за доставка.

"През последните години старите машини имаха много разходи за поддръжка и поради спешните аварийни ремонти, графикът за сметосъбирането неколкократно е нарушаван. Това създаваше неудобства за жителите и общинското ръководство. Новите автомобили значително намаляват разходите за гориво и престой, улесняват работата на служителите и увеличават производителността на работа обясни" кметът на Царево Георги Лапчев.

До края на месец февруари в Община Царево ще бъдат доставени други две нови машини по проект - сметосъбирачна машина, специализирана машина за почистване на улиците, както и контейнери за отпадъци.

Това се случва в рамките на проект "По-чисто бъдеще", който се изпълнява между Община Царево и Областна управа, Къркларели, Турция. Процедурите са проведени, машините са доставени в Къркларели, по договор с избрания изпълнител в Царево това ще се случи в края на месеца. Общата стойност на дейностите по проекта е 565 441 евро за двата партньора. Целта е всяко населено място в граничните райони на двете страни да живее в чиста околна среда и хората да бъдат напълно информирани за рециклирането.