Тръгна градежа на Търговския център в Поморие

Проектът предвижда в сградата да има фронт-офис на общинска администрация

В ързо разрастващия се квартал на Поморие Свети Георги вече стартира изграждането на модерния търговски център по проект на общинската адмипредставляващнистрация в града.

Той ще представлява едноетажна сграда и покрита площ за търговия с плодове и зеленчуци, с осем места за сергии. Предвидено е в новата сграда да бъде разположен фронт-офис на Община Поморие с четири работни места, включително и каса.  В Търговския център ще има специализиран магазин, два маломерни магазина – за цветя и за парфюмерия и козметика, часовникарско ателие, павилион за периодичен печат и помещения за санитарно обслужване на персонала.

Новата сграда ще бъде достъпна за хора с увреждания, районът около нея ще бъде благоустроен с подмяна на тротоарни настилки, ново улично озеленяване, монтаж на пейки, чешма и осветителни тела, поставяне на указателно табло в близост до входа на фронт-офиса, ремонт на стълбата към ул. „Ангел Кънчев” и монтаж на предпазен парапет.