Нарушения по обществени поръчки в Пазарджик и Велинград

Документите на кандидатите се разглеждат "през пръсти"

Комисията за защита на конкуренцията уличи кметовете на Пазарджик и Велинград в нарушения при провеждането на обществени поръчки, става ясно от официалната страница на органа.

Градоначалникът на Пазарджик Тодор Попов е открил процедура за избор на фирма, която да се занимава с ремонта на улици и пътища на територията на общината. Поръчката е възложена на "Еко Хидро-90" ООД.

Съмнителното в случая е, че в предложението си компанията е оферирала срок за отложено плащане от цели 1100 календарни дни. По закон максимумът за изпълнение на парично задължение е само 60 дни.

В допълнение КЗК е установила, че техническата комисия по процедурата е оценявала офертите на участниците необосновано и без всякакъв анализ. Ето защо решението за избор на изпълнител е отменено, а процедурата е върната за повторно разглеждане.

Обществена поръчка, обявена от кмета на Община Велинград Иван Лебанов, пък, е била за избор на фирма, която да ремонтира местната болница МБАЛ Велинград. Участвала в процедурата компания, "Термикс ЕС" ООД, е подала жалба, според която е отстранена незаконосъобразно от процедурата - без да са разгледани всички документи по техническото предложение.

За сметка на това, както впоследствие е установил антимонополният орган, други фирми не са отстранени от съответната комисия, въпреки че са им липсвали някои документи - става дума за кандидатите "Биад-С" ООД, "ЦИД Атлас" ЕООД и "Братя Пашкулеви" ООД. По тази причина процедурата е върната от етап разглеждане и оценка на документацията.