Голямото лапане! На ДПС-133 лв., БСП-90 лв., ГЕРБ-15 лв. на човек от проектите!

Мисия Добрич

11-02-2014, 15:20

Снимка:

DobrichUtre

Автор:

DobrichUtre

Всичко от Автора

Съветниците приеха протестна декларация до министър председателя, относно разпределението на парите

С преместването си от ляво към центъра в залата на ОбС- Добрич доскорошният лидер на БСП-Добрич и председател на групата съветници, промени дневния ред на бюджетната сесия, съобщи ИА Добруджа. Обявявайки се за представител на АБВ в местният парламент Калчев поиска да знае защо правителството отказа на Добрич да финансира проекти по линия на „Региони в растеж". Търсихте ли лобиране сред депутатите, това решение на МС или политическо решение е, попита Калчев. Кметът Детелина Николова даде подробно обяснение на стеклите се обстоятелства по кандидатстването с три проекта на стойност 15 мил. лева. Тя отново заяви, че и трите предложения са отговаряли на критериите. Чрез изключително силно лобиране от страна на управляващите са били одобрените проекти и не са приложени критериите, изтъкна Николова.

„Данъците на Добрич отиват за други общини, това са бързи пари", посочи Николова. Тя отрече да е търсила каквато и да била подкрепа от депутатите.

На среща в Казанлък кметовете от ГЕРБ са направили сметка, че според одобрените от МС проекти на общини с кметове от ГЕРБ се падат 15 лв. на човек, на БСП-90 лв. на човек и на ДПС-133 лв на човек.

По предложение на Владимир Калчев съветниците приеха да изпратят протестна декларация  /поместваме я отделно/ до министър председателя и до финансовия министър относно разпределението на парите.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

 
 Общинският съвет на град Добрич подкрепя изцяло действията на Община Добрич в ангажираността да подаде качествени работни проекти с балансиран бюджет за важни инвестиции, касаещи населението както на града, така и на цялата област. Те са за изграждане на канализация в квартал ”Рилци”, реконструкция и мерки за енергийна ефективност в ученическо общежитие за децата от областта, последен етап от цялостния ремонт на уникалния за града и региона с потенциал за туризъм Градски парк „Свети Георги”.  

Добрич е център на граничен селскостопански регион, в който живеят над 90 000 реални данъкоплатци. Хората на Добрич, както и всички български граждани, заслужават част от техните данъци, генерирали този държавен ресурс, да се върнат под формата на инвестиции или поне да знаят какви устойчиви резултати ще се постигнат с тях? Освен това в европейски план при харчене на публични средства винаги се спазват основни принципи и правила и се съблюдава ефективността и резултатността при тяхното разходване.

В момент на все още действаща икономическа и финансова криза точно региони като Добрич предвид тяхната специфика са силно засегнати и имат нужда от допълнителна подкрепа. Въпреки това сме свидетели на непрозрачно „раздаване” на финансов ресурс без публично обявени протоколи с оценки на проектите, съгласно критериите в ПМС №4/16.01.2014 г.

Общоприетите индикатори за ефективно разходване на средства от подобен характер са: брой население, облагодетелствано от обновената инфраструктура; достъпна среда на хора с увреждания; икономия  на енергия и опазване на околната среда; брой създадени работни места, както и не на последно място конкретни количества подобрена инфраструктура.    

Изводите, които се налагат след обявеното решение са, че за пореден път определени български общини сме игнорирани от българското правителство, макар и да отговаряме на всички посочени „балансирани” подходи или „проектна готовност”. За пореден път се налага партиен принцип за разпределяне на нашите пари, който е неморален и противопоставя българските общини и техните граждани. 

 

Уважаеми г-н Министър- председател,

 Община град Добрич е българска община, която макар и отдалечена от София намира начин със собствени сили и средства да се справя, да кандидатства на конкурсен принцип с проекти и да търси алтернативно финансиране за подобряване на жизнения и бизнес стандарти в нашия град.

Гражданите на Добрич, както и всички българи, заслужват еднакво и равнопоставено отношение от държавната власт, без значение на етническа и политическа принадлежност.

 Основните въпроси, на които се надяваме да получим отговори са: Каква е степента на проектна готовност на финансираните общини и кои от тези индикатори са отчетени при тяхното разпределяне? По какъв начин Вие подбрахте общините, в които насочихте финансиране, твърде голямо дори за европейските фондове? 

Очакваме от Вас и Вашия екип аргументирани отговори на въпроса защо проектите на Община град Добрич не са получили одобрение за финансиране и настояваме за преразглеждане на Вашето решение.

Общински съвет град Добрич

11. 02. 2014 г.

Град Добрич