Облекчават трафика в Казанлък

Готови са два идейни проекта

Два идейни проекта на пътно кръстовище при пътен възел I-6 „София –Бургас“ бяха представени в Община Казанлък. Пътният възел се намира в чертите на Казанлък и касае кръстовището между обходния път на града в посока Стара Загора – София с ул. „Изгрев“, която в посока с. Розово е общински път.

Това място е едно от възловите в града, намиращо се в южната индустриална зона, с натоварен трафик от тежкотоварни автомобили, които поради липса на друга възможност, преминават през целия град. С изграждането на пътния възел този трафик ще се изнесе от центъра на Казанлък, по-лесно и достъпно ще бъде обслужвана индустриалната зона и най-важното – няма да има предпоставки за пътно-транспортни произшествия.

Още преди две години, в началото на мандата на това общинско ръководство, важните проблеми с движението в южната част на Казанлък, бяха поставени на дневен ред. Община Казанлък инициира срещи с Агенция „Пътна инфраструктура“, в резултат на които бе сключено споразумение за съвместна дейност за изграждане на пътен възел Път I-6 „София-Бургас“. С процедура по Закона за обществените поръчки бе избран изпълнител на проекта. Възложител на проекта е пътната агенция, а изпълнителят предостави за разглеждане и становище в Община Казанлък два идейни проекта.

Те бяха представени пред собственици на имоти около пътното кръстовище и представители на фирми и предприятия, намиращи се в южната икономическа зона на Казанлък, които са пряко заинтересовани от изграждането на новото пътно съоръжение.