В Казанлък подкастрят клони и оформят корони на дървета

Акцията ще продължи през цялата седмица

В Казанлък започна почистването от изсъхнали и опасни клони на дърветата по ул. „Старозагорска“. Работата по подкастрянето и оформянето на короните на дърветата ще продължи и през следващата седмица, докато всички дървета бъдат почистени от клоните, които са изсъхнали или пък са в опасна близост до сгради и надвиснали над уличното платно.

По време на дейностите, извършвани от специалисти и работници на ОП „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, ул. „Старозагорска“ ще бъде поетапно затваряна.

През м. март 2013 г. бе сформирана Комисия, която извърши оглед на опасни и потенциално опасни дървета на територията на Казанлък, както и на дървета за кастрене с цел премахване на сухите клони и оформяне на короните. Комисията включваше представители на Община Казанлък и експерти от Държавно горско стопанство – Казанлък. Тя извърши проверките през м. април и състави 5 констативни протокола. Извършен е оглед на дървета и по жалби на граждани. Въз основа на протоколите е издадено разрешение за сеч и кастрене на дървета – 28 опасни дървета да се премахнат и да се окастрят дървета в 47 обекта. Всички опасни дървета са премахнати и е извършена 90% от дейността по кастренето на клони – остават дървета по главни улици, където се изисква специална техника и затваряне на платната за движение.

Един от обектите в Казанлък, за които комисията посочи необходимост от кастрене на клони и оформяне на корони на дървета, е именно ул. „Старозагорска“, където започнаха съответните дейности.

Дърветата, които ще придобият съвсем нов облик по улицата, са основно софора японика, значително по-малко са дърветата от видовете фраксинус, липа и чинар.