Децата ни ядат мазно, пържено и яйчен прах вместо яйца

Основни нарушения в детските столове - некачествени храни

Приключиха проверките на територията на Областната дирекция по безопасност на храните в кухненски блокове към детски градини и ясли, детски млечни кухни, ученически столове и  ученически столове с дейност кетъринг, други обекти, в които  се приготвят и/ или разнасят готови за консумация храни, основно за деца и ученици. Общо извършените проверки са 105, в 25 от които са участвали инспектори на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора.

В три от ученическите столове е установено,  че в храненето на учениците са използвани пресни колбаси със съдържание на мазнини над допустимото. На едно от проверените места е предложено пържено ястие, което не се допуска, съгласно същата наредба. Предлагано е кисело мляко с по-висока масленост от допустимата. На трите фирми са издадени предписания. Още 4 предписания са издадени на фирми, които хранят децата на възраст от 0 до 3 години. Тук са установени две основни несъответствия  – предлагане на кайма вместо мляно месо и използване на яйчен прах вместо пресни яйца, каза директорът на РЗИ д-р Елена Канева.

При останалите проверки не са установени несъотвествия по сградов фонд и технологично оборудване. Храните са придружени с търговски документи за произход и годност, съхраняват се при условия, указани от производителите и са в срок на годност. Персоналът е преминал предварителни и периодични медицински прегледи, към момента на проверките са в добро здравословно състояние, използват чисто работно облекло и предпазни средства.

Издадени са предписания  за констатираните несъответствия по сградов фонд и технологично оборудване и системи за управление и безопасност на храните. За установени административни нарушения във връзка с несъответствия съгласно изискванията към храните, предлагани в столовото хранене, съгласно Наредба № 9 от 2011 година ще бъдат издадени актове за установени административна нарушения, каза директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков.

Предстои да бъдат изпратени изпратени писма до кметовете на общините  за включване на експерти от контролните органи  РЗИ и ОДБХ в комисиите за избор на доставчици на храни с цел спазване на нормативните изисквания.

Припомняме ви, че във връзка с постъпилите многобройни сигнали от родители и по повод хранителния инцидент, който възникна в гр. Сливен, Областният управител Живка Аладжова инициира проверки и настоя за по-голяма взискателност и безкомпромисност, когато става въпрос за здравето на децата и качеството на храната, която им се предлага в столовото хранене.