Зелените площи около Бургас крият риск от движещи се кръвопийци

Кърлежи, бълхи, комари се събудиха по-рано, заради внезапната пролет

Кърлежи, комари и бълхи се събудиха рано от летаргията с настъпването на неочаквана, внезапна пролет през последния месец и с високата, 100% влажност на въздуха. Все още случаите на ухапвания от малките паразити в града са единични, но има вече ръст на тези в селата.

С повишаването на температурите и влажността, нараства опасността от ухапания от кърлежи. Пълното унищожение на този вид паразити е невъзможно, но Община Бургас се старае да ограничи възпроизводството им до минимум.  

Знанието за болестите, пренасяни от кърлежите, както и за начина, по който се третира тяхното ухапване, може допълнително да помогне за овладяване на проблема, твърдят от отдел "Превенции" при Община Бургас.
От там припомнят, че заразяването на човек става чрез ухапване от инфектиран кърлеж, по-рядко чрез смачкване с пръсти и попадане съдържимото на кърлежа в окото.

За предаване на инфекцията са необходими средно 1-2 дни, поради което ранното сваляне на забития кърлеж е най-добрата профилактика.
Развитието на кърлежите се благоприятства от два фактора - висока влажност и достатъчен брой животни, на които те могат да паразитират. Такива условия има в широколистните гори с богата храстова растителност и в откритите тревни площи - паркове и градини.