Предизвикателството - „Маскарадните игри през моя обектив”

Ученически фотоконкурс „Маскарадните игри през моя обектив” организира Община Стара Загора

Общинският отдел „Образование, младежки дейности и спорт” в Стара Загора организира за трети път ученически фотоконкурс под наслов „Маскарадните игри през моя обектив”, по повод предстоящия на 9 март XVI-ти Фестивал на маскарадните игри. 
Снимките ще бъдат оценявани от жури, включващо специалисти в областта на фотографията и експерти в Община Стара Загора. На победителите ще бъдат връчени предметни награди-по една за първо, второ и трето място.

Регламентът на  общински  фотоконкурс за ученици „Маскарадните игри през моя обектив” изисква спазване на темата и акцентира върху идеята за маскирането и приемането на друг образ.
Право на участие имат ученици от град Стара Загора на възраст от 11 години  до 19 години. Те ще бъдат разпределени в две възрастови групи:от 11 г. до 14 г. и от 15 г. до 19 г.

Снимките трябва да са до три на брой, да имат заглавие и да са в дигитален формат JPEG. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 1024 пиксела по дългата страна, а резолюцията - не по-малка от 72 dpi.
Задължително е снимките да бъдат в оригинал, без допълнителни фото ефекти!  Целта на конкурса е да се  покажат и отличат фотосите, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.
За автор на творбата се счита кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.

Изпратените за участие в конкурса фотографии могат да се използват от Община Стара Загора за популяризиране на културни събития и дейности.
Снимки за участие в конкурса се изпращат по електронна поща, като прикачен файл, на адрес : [email protected] с тема на писмото -  Ученически фотоконкурс „Маскарадни игри”.

В електронното писмо трябва да са посочени още трите имена на ученика, възраст, клас, училище, e-mail за обратна връзка и телефон за контакт.
До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с  непълни данни.
Организаторите уведомяват, че всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

Срокът за изпращане на творбите е от 10.03.2014 г. до 30.03.2014 г.

Победителите  в конкурса ще бъде обявени в сайта на Община Стара Загора.