Застрашена от изчезване малка белочела гъска e наблюдавана в Атанасовското езеро в Бургас

Застрашена от изчезване малка белочела гъска е наблюдавана в Атанасовско езеро в Бургас. Това съобщиха от Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Застрашената птица е наблюдавана от експерти на БДЗП по време на мониторинг на гъските в района на бургаските влажни зони.
От БДЗП съобщиха, че малката белочела гъска е един от най-бързо намаляващите видове птици на Земята. Числеността й в Европа се е намалила до около 40 двойки.
Справка сочи, че за последните 125 години тази птица е регистрирана официално от специалистите малко повече от 100 пъти, т.е. средно по-малко от един път годишно. Според орнитолозите причините за това са две. Първата е, че видът е много сходен с голямата белочела гъска и отличаването му сред хилядните й ята е истинско изпитание дори и за най-опитните орнитолози. Втората причина е намаляването на числеността на малката белочела гъска в световен мащаб с бързи темпове, каза Марияна Вълчева от БДЗП.