Лидерът на „Сивите вълци” Левент Темиз остава в Бургас

Съдът окончателно отказа да го екстрадира в Турция

Един от лидерите на известната организация „Сивите вълци” – Левент Темиз остава в Бургас. Въпреки, че България му отказа политическо убежище, турският юрист на практика остава засега у нас. Това стана ясно, след като Апелативният съд в Бургас отказа да разреши екстрадицията му и потвърди решението на Окръжен съд от 26.02.2014 г.

Първата инстанция също отказа екстрадиция на Левент Темиз, която бе поискана от турските съдебни власти. Въззивният съд отмени наложената му мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 10 000 лв. Левент Темиз е лидер на младежката организация на „Сивите вълци”. В Турция срещу него е образувано наказателно производство, по което има задочна и невлязла в сила присъда. То е по обвинение в членуване във въоръжена терористична организация и за държане на един брой огнестрелно оръжие и обичаен брой патрони. Адвокатите на Темиз представиха пред Апелативния съд нови доказателства, включително решение на Конституционния съд на Република Турция от 06.03.2014 г. Те обясниха, че подзащитният им е дошъл в България, за да потърси сигурност и опровергават разпространеното в медиите твърдение, да е ръководител на терористична организация. Според тях, връзката с нея е направена, заради символ във вимпела на младежката организация, в която Темиз членува от млад, и на която е президент. Подчертано бе, че той е влязъл в Република България и е поискал убежище и статут на бежанец преди издаването на искането за екстрадицията му. Целта му била да се предпази от политическо преследване.
В последната си дума пред Апелативен съд – Бургас, Темиз заяви, че откакто е дошъл в България се опитва да докаже, че делото, по което е осъден е политическо. Той се страхува за живота си, ако бъде върнат в Република Турция, и твърди, че през целия си живот е работил против тероризма. Апелативен съд – Бургас прие, че събраните в екстрадиционното производство доказателства сочат наличие на основанията по чл. 7, т. 4, Предложение последно от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест – „съществува риск положението на лицето да бъде утежнено поради политическите му убеждения“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.