Немарливост! Откриха грешки за 7.5 млн. лв. в европроекти

Нередности на най-голяма стойност са открити по оперативна програма “Околна среда”

Грешки за над 7,5 млн. лв. по европроекти са открили одиторите от изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз”. Пропуските са по 220 проекта, проверени през 2013 г. Заради тях са наложени санкции на изпълнителите на проблемните проекти. Това става ясно от доклад на агенцията за работата през миналата година.

Общата стойност на одитираните разходи надхвърля 1,26 млрд. лв. Нередности на най-голяма стойност са открити по оперативна програма “Околна среда”. Те са за 3,5 млн. лв. и представляват 4% от проверените разходи. В момента ЕК не плаща средства по програмата заради проблеми с обществените поръчки, които не са хванати от българските власти, припомня "Труд".

Грешки за 2,7 млн. лв. има по програмата за бизнеса “Конкурентоспособност”, но при нея процентът от общите разходи е по-малък. От проверените 9 програми нередности не са открити само по “Развитие на човешките ресурси”.

Заради многото грешки по европрограмата за екология нейният одит е заверен с резерви. Освен това бюджетът ще бъде намален, тъй като допуснатите грешки са 4,10% и надхвърлят допустимите 2 на сто.

Проблемите, които имат финансово отражение и съответно водят до санкции, са свързани с организирането на обществени поръчки. Най-много са случаите с неправилно определяне на критериите за оценка на кандидатите. Проблем например е в оценката да влиза и опитът на участниците, оборотът или професионалната квалификация на персонала. Според правилата това са критерии, по които се отсяват кандидатите за поръчката, но не и за оценка на предложенията им. Именно смесването на изискванията беше един от проблемите, поради които временно бяха спрени плащанията по “Околна среда”.

Сред другите пропуски са неясните методи за определяне на точките, които се присъждат по всеки елемент от оценката. Открити са и случаи, в които на кандидати, които не отговарят на изискванията, все пак се присъждат точки за оценка дори и 0. В този случай законът обаче изисква фирмата просто да бъде отстранена от процедурата.

Грешки са допуснати и при определянето на критериите за допустимост на кандидатите. От фирмите например се иска да докажат определен оборот, формиран само от участие в европроекти, въпреки че такова ограничение е незаконно. Открити са и случаи, в които се поставят завишени или занижени изисквания към опита на компаниите.