В Казанлък ще се борят с проблема просещи деца

Институциите се обединяват в превенция и работа с родители

Преодоляването на проблема с просещите деца и последователност на действията на институциите, ангажирани с проблема обсъждаха на работна среща днес компетентните органи на територията на община Казанлък.

Присъстващите представители на различни институции се обединиха около това да се работи активно по превенцията на това социално явление и се акцентира върху работата с родителите на просещите деца, които де факто ги подтикват да припечелват пари по този начин.

В работната среша присъстваха представители на държавни и неправителствени институции и организации, пряко ангажирани с  просещите деца. В срещата участваха Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък, Марияна Антонова, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, прокурори от Районна прокуратура, представители на РУ „Полиция“, инспектори в ДПС към РУ „Полиция“ - Казанлък, общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева и др.